ĐÚC ĐỒNG

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Gia công chính xác

thông tin liên hệ
Ông Bùi Xuân Bách
NV Kinh doanh
0976 122 429 - 0904149556

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

Đúc khuôn cát, cát nhựa
Đúc khuôn cát, cát nhựa
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm
Đúc áp lực nhôm

ĐÚC ĐỒNG

Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
goi do o bi
goi do o bi

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy

Gia công chính xác

Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
o bi to
o bi to