ĐÚC ĐỒNG

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Gia công chính xác

Kinh doanh thiết bị kim khí

Sản xuất, mua bán phụ liệu may

thông tin liên hệ
Ông Bùi Xuân Bách
Giám Đốc Điều Hành - 0976 122 429

Đỗ Huy Nguyên
Giám Đốc Sản Xuất - 0914 832 616

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

Đúc áp lực
Đúc áp lực
Đúc áp lực
Đúc áp lực
Đúc áp lực
Đúc áp lực
Đúc khuôn cát
Đúc khuôn cát
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...

ĐÚC ĐỒNG

Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấ...

Sản xuất, mua bán phụ liệu may

Mex vải
Mex vải
Mex hột giấy
Mex hột giấy
Mex dựng
Mex dựng

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy
Đúc chi tiết máy

Gia công chính xác

Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Sản xuất van
Sản xuất van
Sản xuất van
Sản xuất van

Kinh doanh thiết bị kim khí

Mua bán dụng cụ kim khí, dầu cắt gọt
Mua bán dụng cụ kim khí, dầu c&#...
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dao cắt gọt kim loại
Mua bán dụng cụ kim khí, dầu cắt gọt
Mua bán dụng cụ kim khí, dầu c&#...
Mua bán dụng cụ kim khí, dầu cắt gọt
Mua bán dụng cụ kim khí, dầu c&#...