ĐÚC ĐỒNG

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Gia công chính xác

thông tin liên hệ
Ông Bùi Xuân Bách
NV Kinh doanh
0976 122 429 - 0904149556

Gia công chính xác các chi tiết máy

Xuong tien
Xuong tien
Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy
Gia công chính xác các chi tiết máy