ĐÚC ĐỒNG

ĐÚC NHÔM, KIM LOẠI MÀU

ĐÚC NHỰA, CAO SU

Gia công chính xác

thông tin liên hệ
Ông Bùi Xuân Bách
NV Kinh doanh
0976 122 429 - 0904149556

Chia sẻ lên:
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác

Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, than...
Đúc phôi dạng ống, thanh, tấm, đa giác
Đúc phôi dạng ống, than...